Főoldal  
 
Hírek
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Önkormányzatok
Önk. szövetségek
Jogszabályok

prosperty

elmuemasz

 mosz

mosz

s tér


europa a polgarokert

solarway

safecross

 
meva


s tér

nrgcar

csfa

eurest

leblanc

 okow

  

 mosz

mosz

mosz  

 /files/stihl.jpg

  /files/viking.jpg

 kas
/files/viking.jpg

/files/pma.jpg

 fsd

fsd

 
/files/nei.jpg
infraset
 
m

flaga
 
 
glansya
 
 
 eXTReMe Tracker
  Impresszum   Médiaajánlat    2019. október 16.
Újságcikkekben Weboldalon  
Keresés
Aktuális Hírek

A „hatékonyság” nem mehet a demokrácia rovására
A magyar közigazgatás átalakítása a többszintű kormányzás európai uniós modelljeinek tükrében

Az Európai Unió legtöbb országában rájöttek, hogy a centralizációnál, a mindenre kiterjedő központi irányításnál sokkal jobban működik a szubszidiaritás elvére épülő decentralizált modell, a többszintű kormányzás, amit a magyar közigazgatás, illetve az önkormányzati rendszer átalakításánál is figyelembe kellene venni - állapították meg a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) „Többszintű Kormányzás" című nemzetközi konferenciájának résztvevői április 19-én, a Gödöllői Királyi Kastélyban.


Lord Graham Tope, Luc Van den Brande, Dr. Zöld-Nagy Viktória, Michael Schneider és Dr. Gémesi György a Többszintű Kormányzás című konferenián

„Javában tart a magyar közigazgatás, illetve önkormányzati rendszer átalakítása, és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szeretné, ha egy valóban demokratikus, jól működő rendszer jönne létre. Ehhez azonban elengedhetetlen a többszintű kormányzás európai modelljeinek a megismerése, és a jól bevált gyakorlatok elsajátítása, amihez ez a konferencia is szeretne segítséget nyújtani" - köszöntötte az egybegyűlteket Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke.

A Jó Állam programról, azaz a közigazgatás átalakításának folyamatáról Dr. Zöld-Nagy Viktória, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára adott áttekintést. Mint elmondta, a megyei és fővárosi kormányhivatalok létrehozása, illetve a megyei önkormányzatok konszolidációja, feladat-és hatásköreinek átalakítása után most a járási rendszer kialakítása van soron. Az Országgyűlés előtt van a járásokról szóló törvényjavaslat, s minden jó úton halad a járási hivatalok létrehozása, működésük jövő januártól való beindítása felé. A helyettes államtitkár megnyugtatta az egybegyűlteket, hogy a jelenleg jegyzői hatáskörben ellátott feladatok közül csak az államigazgatásiakat veszik át 2013-tól a járási hivatalok, az olyan, önkormányzatokhoz kapcsolódó, helyi vonatkozású feladatok, mint például a birtokvédelmi, anyakönyvi vagy a hagyatéki ügyintézés továbbra is a jegyzőknél maradnak.

Michael Schneider, az EU Régiók Bizottsága Európai Néppárti frakciójának (EPP) elnöke a feladat- és hatáskörmegosztás németországi gyakorlatába kalauzolta el a hallgatóságot. Németországban föderatív, azaz társulásos, konszenzusos, egyenlőségen és együttműködésen alapuló kormányzás folyik, úgy az állam és a tartományok, mint a tartományok és a települési önkormányzatok között. Mind a 16 tartománynak külön önkormányzati alkotmánya van, melyekben pontosan meg vannak határozva a feladatok és hatáskörök, ha pedig mégis lennének vitás kérdések, egyeztetések során oldják meg ezeket. A gazdasági, társadalmi és területi kohézió kérdéséről szólva Michael Schneider külön kiemelte lakóhelyét, a volt Kelet-németországi Szász-Anhalt tartományt, ahol már most megkezdték a felkészülést a 2014-2020-as időszakra, hogy időben egyeztethessék terveiket a központi kormányzattal. 

„Magyarország - mint az egész Európai Unió -, nehéz időket él át, meg kell találnia a válságból kivezető utat, de azt nem szabad megengedni, hogy felboruljon az egyensúly a hatékonyság és a demokrácia között" - kezdte előadását Luc Van den Brande (EPP), az EU Régiók Bizottsága CIVEX szakbizottságának elnöke, aki szerint a gazdasági nehézségeken lehetetlen központi szinten úrrá lenni. Felhívta a magyar kormányzat figyelmét arra, hogy vonja be az önkormányzatokat is a reformok kidolgozásába és végrehajtásába, mert azokban az uniós tagállamokban, ahol ezt megtették, jobb eredményeket tudnak felmutatni. Az uniós kohéziós jogszabálycsomag (2014-2020) tervezetében a többszintű kormányzás a kohéziós politika egyik alappillére, a többszintű kormányzást azonban egy nemzetenként eltérő, helyi sajátosságokat figyelembe vevő, de mindenütt a szubszidiaritás elvén alapuló modellként kell elképzelni. 

Az Egyesült Királyságból érkező Lord Graham Tope, a Lordok Háza, illetve az EU Régiók Bizottsága CIVEX szakbizottságának tagja, négy évtizede van a politikusi pályán, s ez alatt az idő alatt folyamatosan zajlott a brit önkormányzatiság reformja. Mindez sokba került, sok vitát generált, a döntési szint pedig egyre távolabbra került az emberektől. Olyan erős volt a centralizáció, hogy Margaret Thatcher 1986-ban egy tollvonással London önkormányzatát is megszüntette. A modell azonban nem volt igazán sikeres, ezért 12 évvel ezelőtt megkezdődött a decentralizáció: feltámasztották a skót parlamentet, az önkormányzatok pedig már mindent megtehetnek, amit nem tilt a törvény. Jövőre már a helyi vállalkozók iparűzési adója is a településekhez kerül, hogy az önkormányzatok anyagi önállóságát is megteremtsék. Szeretnék, ha a felülről erőltetett kezdeményezések helyett, alulról építkező modellek jönnének létre, az önkormányzatok pedig a helyi demokrácia színterei lehetnének.

Végezetül Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere összegezte az elhangzottakat, megállapítva, hogy az 1990-es önkormányzati törvény letette az alapjait Magyarországon a többszintű kormányzásnak és ezzel megteremtette egy demokratikus berendezkedésű állam működési feltételeit. Mára az önkormányzati működés megérett az átalakításra, így a változások szükségességét senki sem vitatja, csak az a kérdés, hogy egy alulról építkező, vagy egy felülről irányított modell valósul-e meg. A MÖSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a jól működő, többszintű kormányzás létrehozását az állam stabil jogi feltételek garantálásával, a szükséges források hosszú távú, kiszámítható biztosításával, felkészült, politikai befolyástól mentes szakmai vezetéssel segíthetné, s felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi és területi kormányzás sikere megalapozhatja egy központi kormányzás sikerét is.

MP

Gémesi György összegzése a konferencia tanulságairól

 • Megállapítható, hogy az 1990-es önkormányzati törvény letette az alapjait Magyarországon a többszintű kormányzásnak és ezzel megteremtette egy demokratikus berendezkedésű állam működési feltételeit.
 • Megállapítható, hogy a többszintű kormányzás megteremti a lehetőségét az állampolgároknak, hogy közvetlenül és aktívan tudjanak beleszólni az őket érintő ügyekbe, ezzel lehetőség nyílik a társadalmi kontroll gyakorlásának.
 • Megállapítható, hogy a helyi és területi kormányzás, a többszintű kormányzás részenként, nagymértékben biztosítja a polgárok érdekeltségének, aktivitásának bekapcsolását az őket közvetlenül érintő ügyek alakításába.
 • Megállapítható, hogy a helyi és területi kormányzás hatékonysága nagyban függ a helyi feladatokhoz biztosított vagyon és a helyben megtermelt források felhasználásának lehetőségétől, különös tekintettel a település-fejlesztési feladatokat illetően.
 • Hangsúlyozzuk, hogy az Állam stabil jogi feltételek garantálásával a szükséges források hosszú távú kiszámíthatóságának biztosításával a helyben megtermelt bevételek növelésének érdekeltségével segítheti a hatékony helyi és területi kormányzást. Természetesen nem elhanyagolandó a területi különbségeket kiegyenlítő mechanizmusok működtetése, de az nem mehet a helyi érdekeltség, az aktivitás felhajtó erejének rovására.
 • Hangsúlyozzuk, hogy a többszintű kormányzás megvalósításához elengedhetetlen politikai szándék és döntés, de a jó többszintű kormányzáshoz felkészült, politikai befolyástól mentes szakmai vezetés szükséges.
 • Hangsúlyozzuk, hogy a többszintű kormányzásért felelős helyi és területi választott vezetőket nem lehet a politikai, vagy a politika által kinevezett adminisztratív vezetésnek kiszolgáltatni, alárendelni.
 • Felhívom a figyelmet arra, hogy a helyi és területi kormányzás sikere megalapozhatja egy központi kormányzás sikerét is.
 • Felhívom a figyelmet arra, hogy a többszintű kormányzás jó európai példái bizonyítják, hogy az állam hatékony, versenyképes működéséhez elengedhetetlen az állam demokratikus berendezkedését is biztosító, valós többszintű kormányzás megteremtése
 • Elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy az új, még nem teljes mértékben bevezetett önkormányzati törvény és a jelenleg parlamenti vita szakaszában lévő járások kialakításáról szóló törvény átvilágításra kerüljön a tekintetben, mennyire felelnek meg a többszintű kormányzás feltételeinek, illetve ezen törvények újra gondolását annak érdekében, hogy megfeleljenek a többszintű kormányzás feltételeinek.
 • Csak az állam és az önkormányzatok partneri együttműködésének alapján valósítható meg egy hatékony, a versenyképesség feltételeit is biztosító többszintű kormányzás, amihez elengedhetetlen a folyamatos, aktív partnerségen alapuló párbeszéd annak érdekében, hogy a polgárok helyi és területi aktivitását is felhasználva a lehető legjobban lehessen biztosítani a működési és fejlesztési feladatok végrehajtását.
Hírlevél

Amennyiben szeretné, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, iratkozzon fel levelezőlistánkra!
Település:

 
Polgármester:

 
E-mail:KIEMELT HÍREINKArchívum

VIDEÓK
 
HÍRLISTA
 


 

  


 Magyar Polgármester © 2004-2019 Minden jog fenntartva. Honlapkészítés www.webdesignstudio.hu
http://www.aka.hu